Blog

Làm giàu liên quan đến âm nhạc hơn là xây dựng một sự nghiệp âm nhạc

  • bởi

Những ngôi nhà đắt tiền, du thuyền, chuyên cơ riêng, và những câu chuyện thành công… là ý nghĩ đầu tiên khi nhắc đến những người có sự nghiệp âm nhạc. Bạn đừng để bị che mắt bởi các phương tiện truyền thông hay bởi…