Những hiệu ứng âm thanh cơ bản trong nhạc điện tử

Reverb Reverb là một hiệu ứng mô phỏng âm thanh của một thời gian nhất định. Mục đích của reverb là mô phỏng môi trường âm thanh tự nhiên. ( Ví dụ : Trong một căn phòng thì tất cả các đặc điểm trong căn phòng đó đều sẽ ảnh hưởng đến âm thanh trong … Read more