Tầm quan trọng của tiếng Kick trong nhạc Dance

Nhạc Dance thường có tiếng Kick hay được gọi là trống Bass, đây là trống lướn nhất trong bộ trống với âm thanh lớn và nó thường được mở đầu trong các nhịp điệu. Tiếng Kick trong nhạc Dane đôi khi được tạo ra để kéo dài lâu hơn so với âm thanh tương đối ngắn … Read more